Economy Hazchem Spill Kits - Australia Wide

7 Products

25 Litre Hazchem Spill Kit - Economy

SKU: SC-219
$90.00 ex GST

($99.00 inc GST)

50 Litre Hazchem Spill Kit - Economy

SKU: SC-269
$135.00 ex GST

($148.50 inc GST)

75 Litre Hazchem Spill Kit - Economy

SKU: SC-319
$179.00 ex GST

($196.90 inc GST)

NEW

120 Litre Hazchem Spill Kit - Economy

SKU: SC-419
$365.00 ex GST

($401.50 inc GST)

NEW

240 Litre Hazchem Spill Kit - Economy

SKU: SC-469
$495.00 ex GST

($544.50 inc GST)

SALE

120 Litre Chemical Wheelie Bin Spill Kit

SKU: SC-428
$345.00 ex GST

($379.50 inc GST)

SALE

240 Litre Chemical Wheelie Bin Spill Kit

SKU: SC-478
$520.00 ex GST

($572.00 inc GST)